Regresní holistická terapie


Regrese a regresní terapie hledá kořeny vašich potíží, které jsou pohřbeny někde hluboko ve vašem vlastním podvědomí. Cílem této terapie je přeměna těchto vzpomínek. Budete moci zažít své vlastní bytí z nového úhlu pohledu a během této cesty můžete změnit mnoho věcí. Přínos se bude odrážet ve způsobu vašeho uvažování a cítění a také se projeví na vašem fyzickém těle. Vaše víra v minulé životy nebo potřeba jejích důkazu výsledek terapie nijak neovlivní. Každý jí může projít a nezáleží na tom jaké má sociální, náboženské nebo jiné přesvědčení.


Volně převzato z webu http://www.getting-better-cz.org


Podřízené stránky (1): Kvalifikace
ĉ
hana.veznikova@centrum.cz,
8. 5. 2017 10:18